Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu nieprawidłowego funkcjonowania narzędzi albo nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy na ogół mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a dokładniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników słynne jest także zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego rodzaju umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Konsorcjum ma obowiązek oddania wpłaconych przez osobę składek, jeśli umrze podczas trwania terminu ubezpieczenia. Niejednokrotnie okres taki mija, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.