Kurs językowy

Kurs lingwistyczny jest drogi, lecz dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie prostsza i postępuje szybciej, no chyba, że kursant nie poświęca wystarczająco wiele czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania ważnych zdolności lingwistycznych i poszerzenia zapasu słownictwa. Na kursie lingwistycznym w samej rzeczy na takie umiejętności kładzie się nacisk. Na kursie językowym nauka angielskiego odbywa się w grupach niewielkich, dlatego nauczyciel może poświęcić słuchaczowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze efekty. Kursy językowe są wybierane przez uczniów coraz częściej. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podstawy języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są też takie, które obejmują materiał od poziomu A1 do poziomu C2, czyli od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej jednak w kursach tego typu większy akcent kładzie się na gramatykę i słownictwo jak i mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.