Gramatyka

Istotnym komponentem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania właściwych zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i srogim ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza metodycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, podczas wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dość obszerny, w który wliczają się zwłaszcza konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, a także sprawiające trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są również wyrażenia o niezwykle siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.