Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się prawie na doskonaleniu zręczności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak dużym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto teoretyczna, zupełnie nieprzydatna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do osobnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić sztukę czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zdolność pisania to może się przytrafić opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.